Kopieer link Deel op X Deel op facebook Deel op LinkedIn

Natuurlijk ben je trots op je website! Je laat de website aan iedereen zien en je verwacht dat je met de nieuwe website nog beter wordt gevonden en de opdrachten binnenstromen… Maar hoe wordt er fiscaal gekeken naar de investering van de nieuwe website? Zijn de uitgaven kosten of moet ik erover afschrijven? Zijn er nog andere fiscale mogelijkheden?

Bedrijfsmiddel

Fiscaal moet eerst worden beoordeeld of de uitgaven kosten zijn of dat sprake is van een investering in een bedrijfsmiddel. Bedrijfsmiddelen kunnen worden omschreven als ‘goederen die voor het drijven van je onderneming worden gebruikt’. Een website kan daarom als bedrijfsmiddel kwalificeren, als het gaat om een zelfstandig goed, dat kan worden overgedragen en een zekere zelfstandige functie vervult binnen je onderneming. Veelal zal er geen discussie bestaan of een website kwalificeert als een bedrijfsmiddel voor je onderneming. De kosten voor het ontwikkelen worden dan geactiveerd en jaarlijks vindt een bepaalde afschrijving plaats, die als kosten in de resultatenrekening worden verantwoord.

Zijn er nog meer fiscale voordelen?

Doordat de website veelal als bedrijfsmiddel zal kwalificeren, bestaat er ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra voordeeltje van de overheid die wordt gegeven als de investering meer dan € 450,- bedraagt en op jaarbasis voor meer dan € 2.300 is geïnvesteerd. In veel gevallen levert dat toch een extra aftrekpost op van 28%!


Voorbeeld: Stel je hebt een website laten maken voor € 6.000,- excl. btw. De totale investeringen in het jaar komen niet boven de € 100.000, dan bedraagt de investeringsaftrek € 1.680 (6.000 * 28%). Bij een gemiddelde belastingdruk van 42% levert dit een fiscaal voordeel op van afgerond € 700. De eerste 12% van je investering wordt door de fiscus betaald. Toch leuk om te weten, toch?


Als je daarnaast ook nog als startende IB-ondernemer kan worden aangemerkt, kun je over de investering van de website ook nog eens willekeurig afschrijven! Willekeurig afschrijven - het woord zegt het al - houdt in dat je als starter de afschrijving van de nieuwe website naar eigen inzicht kunt verdelen. Dit kan aan de ene kant betekenen dat je meer afschrijft, om een liquiditeitsvoordeel te behalen, door later belasting te betalen, of juiste minder afschrijft, omdat je verwacht in de toekomst een hogere fiscaal aftrek te kunnen behalen. Als je hiervan gebruik wilt maken, vraag dan altijd even aan je adviseur wat in jouw situatie het beste is.

Een vast bedrag per maand

Indien je voor het maken van je website een abonnement hebt afgesloten waarvoor je een vast bedrag per maand betaalt, dan is het zeer waarschijnlijk dat je over deze kosten geen investeringsaftrek kunt vragen. De kosten zullen veelal minder dan € 450,- per maand bedragen, zodat de uitgaven rechtstreeks als kosten moeten worden geboekt en niet als bedrijfsmiddel kunnen worden geactiveerd. Is dat het geval, dan zijn de bovenstaande fiscale voordelen voor jouw niet van toepassing. In die situatie is het dan verstandig om éénmalig een vast bedrag te betalen voor de investering van de website, zodat hierover toch de investeringsaftrek kan worden geclaimd.


Nieuwe website nodig?

Wil je ook eens vrijblijvend sparren over de ontwikkeling van een nieuwe website?

Vrijblijvend adviesgesprek

 

Wouter van Twillert - Belastingadviseur bij Smink Kok Lentink Gastblog van:

Wouter van Twillert - Belastingadviseur bij Lentink Accountants & Belastingadviseurs
www.sminkkok.nl

Home Blog Een nieuwe website, maar wat kan ik er fiscaal mee?