GRATIS workshop optimaliseer je website met AI!

Lees verder

Wat is SCRUM en waarom werkt Websteen hiermee?Bij het ontwikkelen van webapplicaties maken we gebruik van de SCRUM-werkmethodiek. Maar wat is SCRUM nu eigenlijk? En wat zijn de voordelen ervan? En is Agile hetzelfde als SCRUM? Laten we meteen een misverstand wegnemen: de termen Agile en SCRUM worden vaak als synoniemen gezien. Maar dat zijn ze niet. Agile is een mindset die er kort gezegd op neerkomt dat je wendbaar/flexibel moet zijn om als bedrijf te kunnen overleven en je verder te kunnen ontwikkelen. Het meest gebruikte Agile raamwerk is SCRUM, een effectieve en flexibele manier waarmee een team projecten op een productievere manier kan opleveren. En waarbij eventuele problemen snel gesignaleerd en verholpen kunnen worden.

Empirische procesbesturing, hè?

SCRUM is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, oftewel het empirisme. We geven het toe: dat klinkt nogal vaag en ongrijpbaar. Maar dat is het juist niet. Empirisme is erop gebaseerd dat kennis ontstaat uit ervaringen en dat beslissingen genomen worden op basis van het bekende. De beproefde SCRUM-werkmethodiek is dan ook bij uitstek geschikt voor complexe projecten waarbij er voorafgaand aan de start geen detailplanning gemaakt kan worden.

Voordelen SCRUM-werkmethodiek

We noemden al enkele voordelen van SCRUM. Maar er zijn er veel meer. Een heel belangrijk voordeel is bijvoorbeeld ook dat je met SCRUM continu heel strak en overzichtelijk de regie houdt over het totale project. Dat geldt voor de kwaliteit van het product of de dienst, de kosten en de tijdsplanning. Doordat bij SCRUM het totale project wordt opgeknipt in kleine taken, die elk afzonderlijk af te ronden zijn, wordt er heel efficiënt gewerkt want onnodige tijdsbestedingen en kosten worden voorkomen.

Er wordt in een bepaalde periode, bij SCRUM heet dat een sprint, alleen gewerkt aan dat wat is aangemerkt als prioriteit. Andere taken, ook tussentijdse nieuwe taken, worden opnieuw ingepland en pas opgepakt als ze zijn bestempeld als prioriteit. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, in de SCRUM-methodiek ‘events’ genoemd, geven structuur aan het proces. Bij SCRUM wordt er relatief veel tijd ingepland voor projectmanagement en projectcoördinatie omdat een goede onderlinge afstemming van essentieel belang is voor het eindproduct. Een belangrijk voordeel van SCRUM is ook dat je alleen betaalt voor de uren die je tijdens één van de overeengekomen sprints daadwerkelijk hebt afgenomen.
 

Wat is SCRUM?

Hoe lang zijn de sprints?

Websteen werkt bij het bouwen van webapplicaties met sprints van zo’n 50 tot 150 uur. Voorafgaand aan de uitvoering van het project beginnen we met een sprint 0 die ongeveer 40 uur kost. Het doel van sprint 0 is om de volledige scope van het project, inclusief de klant-ideeën, -wensen en -eisen, heel overzichtelijk in kaart te krijgen en meteen met je mee te denken over het project. Na sprint 0 stellen we een plan van aanpak/advies en een offerte met een begroting en een sprintplanning op. Spreekt je dit aan en heb je alle vertrouwen in dat Websteen jouw ideale partner is voor het bouwen van de door jou gewenste webapplicatie? Dan zetten we samen vervolgstappen. Meestal wordt een webapplicatie-project opgedeeld in meerdere sprints, maar het feitelijke aantal sprints, en ook het aantal uren per sprint, is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project.

Jouw eigen SCRUM-team

Bij Websteen werken we met compacte SCRUM-teams, elk bestaande uit een consultant/projectmanager en minimaal 2 back-end developers. Waar nodig schakelen wij eveneens een UX-designer of front-end developer in. Dit is een bewuste keuze, want met een compact en ‘lean’ team kunnen we je sneller, flexibeler en tegen lagere kosten van dienst zijn. Bekijk onze gedifferentieerde uurtarieven.

Kortom, de beproefde SCRUM-methodiek is ideaal voor het naar wens ontwikkelen van webapplicaties. Dat vinden wij maar, minstens zo belangrijk, dat vinden onze klanten ook.

Vraag maar raak
Zullen we een kopje koffie drinken?

Neem contact op, dan vertellen we je alles dat je wil weten:

Zullen we vrijblijvend afspreken?

  Vrijblijvend kennismaken met Websteen?

Home Kennisbank Wat is SCRUM en waarom werkt Websteen hiermee?